правил

Noteikumi ēdiena pasūtīšanai portālā i-food.lv :

1. Šie noteikumi par ēdiena pasūtīšanu portālā i-food.lv kopā ar piegādes pakalpojumiem (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam obligāts juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, ēdiena pasūtīšanas un apmaksas nosacījumi. Kad Pircējs, veicot ēdiena pasūtījumu, atzīmē ar ķeksīti norādi „Iepazinos ar Noteikumiem un tiem piekrītu”, tiek uzskatīts, ka Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot. Noteikumi ir spēkā tajos gadījumos, kad ēdiena pasūtīšana tiek veikta interneta mājaslapā.
2. Ēdiena piegādes pakalpojumu sniedzējs – iFOOD SIA (PVN Reģ.Nr.LV40103814133, Bērzu iela 7-85,Ķekavas nov.,Baloži,LV-2112)
3. Ēdiena pasūtīšana uz mājām kopā ar piegādes pakalpojumiem portālā i-food.lv (turpmāk – ēdiena pasūtīšana) tiek pieņemta Rīgā.
4. Ēdiena pasūtīšanas nosacījumi:
4.1. Minimālā ēdiena pasūtījuma summa – 14 EUR
4.2. Minimālā ēdiena pasūtīšanas pakalpojuma maksa – 14 EUR.
5. Galīgā cena tiek norādīta pircējam izsniegtajā rēķinā.
6. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt i-food.lv dažādas akcijas un spēles, kā arī vienpusēji bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju un spēļu nosacījumus, kā arī atcelt tos. Ēdiena pasūtīšanai piemērojamās akcijas un to nosacījumi var atšķirties atkarībā no tā, kurā reģionā tiek sniegti un izpildīti ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi. Jebkādas akciju nosacījumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā no izmaiņu (atcelšanas) pieņemšanas brīža.
7. Norēķināšanās par ēdiena pasūtījumu veidi:
7.1. skaidrā naudā, saņemot pasūtīto ēdienu;
7.2. ar maksājuma pārskaitījumu
8 . Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto un apstiprināto datu, kas sniegti ēdiena pasūtīšanas laikā, pareizību, kā arī par to, lai tiktu radīti nosacījumi ēdiena pasūtījuma saņemšanai un nodošanai. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, un iegūst tiesības pieprasīt Pircējam atlīdzināt zaudējumus, ja Pircējs nav sniedzis precīzus datus vai nav tos pareizi apstiprinājis, vai Pircējs nesaņem pasūtīto ēdienu norādītajā piegādes vietā.
9. Pircējam ir tiesības veikt ēdiena pasūtījumu tikai savās vai citu personu (saskaņā ar pilnvarām vai pilnvarojumiem) interesēs. Pircējam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus.
10. Pircējs, sniedzot informāciju un datus Pārdevējam, apstiprina, ka viņš ir sniegto personas datu īpašnieks (subjekts) vai persona, kurai ir likumīgi pamatotas tiesības šādus datus sniegt.
11. Pircējam, sniedzot jebkādu informāciju un datus, ir jānodrošina, un viņš ir atbildīgs par to, ka viņa sniegtie dati (ieskaitot personas datus, bet neaprobežojoties ar tiem) un informācija ir pareiza, precīza un pilnīga.
12. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publiski pieejamo Privātuma politiku. Piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem Pircējs pauž pašā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
13. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu. Pircēja Personas datus kārtot tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
14. Pasūtītais ēdiens un Pircējam piegādātais ēdiens tā iepakošanas specifikas un taras dēļ ārēji var atšķirties no mājaslapā i-food.lv sniegtajā ēdienkartē esošajiem ēdienu attēliem.
15. Pircējam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā:
15.1. ja Pircējs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena piegādes adresi;
15.2. ja Pircējs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru;
15.3. ja Pircējs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena piegādes laiku;
15.4. ja Pircējs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
15.5. ja Pircējs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu vai atsakās maksāt par pasūtīto ēdienu bez objektīviem iemesliem;
15.6. par interneta mājaslapas i-food.lv tehniskajiem bojājumiem un cita veida traucējumiem;
15.7. par bankas norēķinu karšu lietošanas sistēmas bojājumiem un cita veida traucējumiem.
16. Pārdevējam ir tiesības nenodot pasūtīto ēdienu Pircējam, ja ir kaut viens no Noteikumu 15.1.–15.7. punktā norādītajiem apstākļiem.
17. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un jebkurā brīdī mainīt un papildināt šos Noteikumus bez brīdinājuma, tāpēc Pircējam ir katru reizi pirms ēdiena pasūtīšanas pakalpojuma izmantošanas jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš apņemas tos ievērot. Ja Pircējs ir sācis aizpildīt pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs bez iebildumiem piekrīt visiem Ēdiena pasūtīšanas noteikumiem. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus un atbildību, ja Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu, neiepazinies ar šiem Noteikumiem vai to daļu.
18. i-food.lv negarantē piegādes sniegtās uzturvērtības precizitāti. I-food.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas uzturvērtības informācijas dēļ, kā arī par to, ka neatkarīgi no tā, vai jūsu iepirktie, sagatavojamie vai patērētie pārtikas produkti atbilst jūsu attiecīgajām uztura vajadzībām, ierobežojumiem vai vēlmēm.

Naudas atgriešana

Pircējam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas Pārdevējam, bet Pārdevējs nav atbildīgs Pircēja priekšā:
• ja Pircējs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena piegādes adresi;
• ja Pircējs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru;
• ja Pircējs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena piegādes laiku;
• ja Pircējs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.);
• ja Pircējs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu vai atsakās maksāt par pasūtīto ēdienu bez objektīviem iemesliem.