Privātuma politika

Datu drošība
i-food.lv PRIVĀTUMA NOTEIKUMI:
1. i-food.lv Privātuma politikā ir paredzēti Personas datu vākšanas, glabāšanas un to kārtošanas pamatnoteikumi, Pircējam izmantojot i-food.lv piedāvātos ēdiena pasūtīšanas Pakalpojumus.
2. Privātuma politika ir paredzēta, lai aizsargātu un aizstāvētu i-food.lv Pircēju Personas datus pret nelikumīgu to izmantošanu.
3. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un ir to izlasījis, piekrītot viņa Personas datu kārtošanai.
4. Ar Privātuma politiku var iepazīties un to izdrukāt jebkurā brīdī portālā i-food.lv. Par visām gaidāmajām Privātuma politikas izmaiņām un/vai papildinājumiem Pircēji tiek informēti, jauno Privātuma politikas redakciju publicējot i-food.lv.
5. Pircējiem ir jāsniedz šādi personas dati – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu sniegšanu.
PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA
1. Pircējs piekrīt, ka viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuri, IP adresi i-food.lv kārtos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
2. „Piekrītu, ka manu vārdu, uzvārdu e-pasta adresi, tālruņa numuru un IP adresi i-food.lv kārtos darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos”..
3. ja ir nepieciešams nepieļaut noziedzīgas darbības vai tādas ir jāizmeklē.
4. Pircējam ir šādas tiesības:
a. iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, iepazīties ar Pārdevēja rīcībā esošajiem saviem Personas datiem. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;
b. iesniedzot pieprasījumu Pārdevējam rakstiski, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi Personas dati ir savākti, kādos nolūkos tie tiek kārtoti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek sniegti un tikuši iesniegti pēdējā 1 (viena) gada laikā. Informācija Pircējam tiek sniegta uz viņa norādīto e-pasta adresi;
c. nepiekrītot Privātuma politikai, nepiekrist, ka tiktu kārtoti viņa Personas dati. Tādā gadījumā Pircējam nebūs iespējams iegādāties ēdienu pasūtīšanas pakalpojumus caur mājaslapu i-food.lv;
5. Pakalpojumu sniegšanas laikā Pircēja i-food.lv darbiniekiem, kuri piegādā preci, atpazīšanai uzrādītais personas identitāti apstiprinošais dokuments un tajā esošie Pircēja dati izmantojami tikai personas identitātes identificēšanai.
6. Pircējs, piekrītot šai Privātuma politikai, piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti, lai izpildītu viņa pasūtījumu, neatkarīgi no tā, vai pasūta pakalpojumu no i-food.lv kā Pārdevēja vai no Pārdevēja Partneriem, un piekrīt, ka Personas dati tiks nodoti Pārdevēja partneriem.
7. Pārdevējs ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie Personas dati i-food.lv tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai Personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas juridisko aktu prasībām.
8. Personas dati tiek sargāti no pazaudēšanas, neatļautas lietošanas un izmaiņām. Visas Pircēju Paroles tiek kodētas. Serveriem, kas ir saistīti ar Personas datiem, pievienoties var tikai Personas datu pārvaldītāja pilnvarotās personas un tikai caur drošu sertifikātu, kurš papildus ir aizsargāts ar paroli.
9. Pircējs jau iepriekš piekrīt, ka viņa Personas datus Pārdevējam ir tiesības uzglabāt serverī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar i-food.lv veiktās darbības īpatnībām, ja Pircēja iesniegtie dati ir tikuši (i) izmantoti, veicot nelikumīgas darbības, vai (ii) ir aizdomas, ka ir izdarīta identitātes zādzība vai kāds cits pārkāpums, kura dēļ ir veikta vai tiks veikta attiecīgo tiesībsargājošo institūciju izmeklēšana, (iii) ja Pārdevējs ir saņēmis sūdzību par attiecīgo Pircēju, vai ja Pārdevējs ir pamanījis attiecīgā Pircēja izdarītos Noteikumu pārkāpumus, vai (iv) ja ir citi likumīgi nolūki Personas datu uzglabāšanai. Šie dati tiek iznīcināti, saņemot likumīgas tiesībsargājošo vai citu pilnvaroto institūciju norādes.
10. Jebkurš lūgums vai norāde saistībā ar Personas datu kārtošanu Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiski vienā no šiem veidiem: 1) iesniedzot šādu lūgumu vai norādi Pārdevējam personīgi (Bērzu iela 7-85,Ķekavas nov.,Baloži,LV-2112) nosūtot šādu lūgumu vai norādi uz e-pastu info@i-food.lv no Privātuma politikas 5. punktā norādītās savas e-pasta adreses. Pārdevējs, saņemot šādu Pircēja lūgumu vai norādi, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pircējam atbildi, kā arī veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Pēc Pircēja lūguma atbilde ir jāiesniedz rakstiski.
11. Administrējot i-food.lv un diagnosticējot iespējamos traucējumus, Administrators var izmantot Pircēju IP adreses.
12. PERSONAS DATU KORIĢĒŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZDZĒŠANA
13. Pircējs piešķir tiesības i-food.lv savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus tādā apmērā un tādiem nolūkiem, kā tas ir paredzēts Privātuma politikā un citos ifood.lv dokumentos.
14. Piekrišana savākt, pārvaldīt, kārtot un glabāt Pircēja Personas datus došana vai atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu. I-food.lv, no Pircēja saņēmis šādu paziņojumu e-pastā vai citos Privātuma politikā paredzētajos veidos, nekavējoties aptur Pircēja Personas datu kārtošanu, taču tas nenozīmē, ka ifood.lv ir jāizdzēš no servera/jāiznīcina Personas dati, ja viņam ir likumīgs pamats tos uzglabāt, īpaši, ja ir nepieciešams nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziegumu prevenciju, izmeklēšanu, konstatēšanu vai kriminālvajāšanu, aizstāvēt svarīgas valsts ekonomiskās un finanšu intereses, citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.
15. Ja i-food.lv apšauba Pircēja sniegto Personas datu pareizumu, viņš var apturēt šo Pircēju Personas datu kārtošanas darbības, šos datus pārbaudīt un precizēt. Šādi Personas dati izmantojami tikai to pareizuma pārbaudei.
16. Īstenojot iepriekš minētās tiesības, Pircējs var vērsties pie i-food.lv uz e-pasta adresi info@i-food.lv.
17. PERSONAS DATU VĀKŠANA UN GLABĀŠANA
18. Lai Pircējam tiktu sniegti pilnvērtīgi ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi, portālā i-food.lv, Pircēja datorā (ierīcē) var tikt ierakstīti Sīkfaili. [Ierakstīto informāciju Pārdevējs izmanto Pircēja kā agrākā ifood.lv portāla apmeklētāja atpazīšanai, informācijas par pasūtījumiem, portāla i-food.lv apmeklējumu statistikas vākšanai.] Pircējam ir iespēja pārskatīt, kādu informāciju (Sīkfailus) Pārdevējs vai viņa Partneri ieraksta, un viņš var izdzēst daļu vai visus ierakstītos Sīkfailus. Pircējs, apstiprinot Privātuma politiku, piekrīt, ka viņa datorā (ierīcē) tiks ierakstīti šajā Privātuma politikā paredzētie Sīkfaili. Šo piekrišanu Pircējs var jebkurā brīdī atcelt, mainot sava interneta pārlūka iestatījumus, taču tādā gadījumā noteiktas portāla i-food.lv funkcijas viņam var nedarboties. Pircējam ir personīgi jāinteresējas, kādus Sīkfailus izmanto Pārdevēja Partneri. 19. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 4. jūnijā. Par jebkādām Privātuma politikas izmaiņām informācija tiks sniegta šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.